<
Otomol Premium Araç Kiralama

Önemli Bilgiler

Aşağıdaki durumların her biri için öncelikle 0530 324 28 32 veya 0212 409 09 09 numaralı telefondan Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama aranmak suretiyle ilgili talebe ya da duruma ilişkin bilgi verilmeli ve satış sonrası hizmetler yetkilisi tarafından yapılacak yönlendirme doğrultusunda hareket edilmelidir.

Aracınızın Yanması Durumunda Yapılması Gerekenler

Aracınızın yanması durumunda olaya ilişkin olarak itfaiye tarafından düzenlenecek “İtfaiye Raporu” ya da görevli trafik ekipleri tarafından düzenlenecek resmi raporun alınması gerekmektedir.

Aracınızın Sele Maruz Kalması Durumunda Yapılması Gerekenler

Aracınızın sele maruz kalması durumunda olay yerinden sorumlu kolluk kuvvetinden (polis, jandarma vb.) ıslak imzalı rapor alınmak suretiyle Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama’ya gönderilmesi gerekir. Gerek görülmesi halinde müşteriden Meteoroloji Raporu ya da Valilik Vukuat Raporu da talep edilebilir.

Ruhsat Kaybı Durumunda Yapılması Gerekenler

Öncelikle ruhsatsız araç kullanımından dolayı ceza uygulamasına maruz kalmamak için en yakın karakoldan ruhsatın kaybedildiğine dair rapor tutturulması ve bu raporun bir kopyasının Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama’ya gönderilmesi gerekir. Daha sonraki süreçte ruhsat Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından, bedeli müşteriye yansıtılmak suretiyle, yenilenir ve yeni ruhsat 3-4 gün içerisinde müşteriye gönderilir.

Plaka Kaybı Durumunda Yapılması Gerekenler

Tek plakanın kaybedilmesi halinde olayı anlatan bir beyanın yazılması ve Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama’ya gönderilmesi gerekir. Bu beyan ile Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından, bedeli müşteriye yansıtılmak suretiyle, 3-4 gün içerisinde plaka çıkartılır ve müşteriye gönderilir.

Her iki plakanın birden kaybedilmesi halinde ise müşterinin en yakın karakola giderek plakalarını kaybettiğine dair rapor tutturması ve bu raporun bir kopyasını Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama’ya göndermesi gerekir. Daha sonraki süreçte plakalar Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından, bedeli müşteriye yansıtılmak suretiyle, yenilenir ve yeni plakalar 3-4 gün içerisinde müşteriye gönderilir. Her iki plakanın kaybedilmesi durumunda plakalar yenilenene kadar araç kullanılamaz.

Anahtar Kaybı Durumunda Yapılması Gerekenler

Araç anahtarının ya da anahtarlarının kaybedilmesi halinde anahtar bedelinin müşteriye yansıtılması kaydıyla anahtar ya da anahtarlar Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından yaptırılarak müşteriye gönderilir.

Araç anahtarının çalınması halinde ise müşteri tarafından en yakın karakola gidilerek rapor tutturulması ve bu raporun Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama’ya gönderilmesi gerekir.

Muayene Durumunda Yapılması Gerekenler

Aracın muayene zamanının gelmesi durumunda Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından kullanıcının adına özel olarak hazırlanan Yetki Belgesi müşteriye gönderilir ve bu belge ile ilgili kullanıcı tarafından Muayene İstasyonundan randevu almak kaydıyla araç muayenesi yaptırılır. Aracın ruhsat üzerinde yazan son muayene tarihini takip etme yükümlülüğü araç kullanıcısındadır.

Logo Talebi Halinde Yapılması Gerekenler

Araçların ilk kiralanması aşamasında logo talep edilmesi halinde bedeli müşteri tarafından karşılanmak suretiyle tüm işlemler Otomol Premium Uzun Dönem AraçKiralama tarafından gerçekleştirilir ve araçlar logolu olarak teslim edilir.

Araçlar teslim edildikten sonra logo talep edilmesi halinde ise ilgili logonun Muayene İstasyonunda tespitinin yapılması müşteri sorumluluğunda olup logonun ruhsata işlenmesi işlemleri bedeli müşteri tarafından karşılanmak suretiyle Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından gerçekleştirilir.

Logo söküm bedeli masrafları Kiracı’ya aittir.

Avadanlık (Zincir, İlkyardım Çantası, Yangın Söndürücü, Paspas vb.) Talebi Halinde Yapılması Gerekenler

Kiralanan araçlara teslimat sırasında tüm avadanlık seti ve zorunlu evraklar Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından tamamlanır ve kiracıya teslim edilir.

Sözleşme süresi içerisinde avadanlık ve zorunlu evrakların kiracı tarafından kaybedilmesi durumunda tüm masraflar kiracıya ait olmak üzere Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama tarafından temin edilir.

Diğer Konular

Yukarıda bahsi geçen konuların dışında herhangi bir olağanüstü durumun ortaya çıkması halinde mutlaka 0530 324 28 32 veya 0212 409 09 09 numaralı telefondan Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama aranmalı ve satış sonrası hizmetler bölümü tarafından yapılacak yönlendirme doğrultusunda hareket edilmelidir.