<
Otomol Premium Araç Kiralama

Önemli Bilgiler

Aşağıdaki durumların her biri için öncelikle 0212 409 09 09 numaralı telefondan Otomol Premium Kiralama aranmak suretiyle ilgili talebe ya da duruma ilişkin olarak bilgi verilmeli ve yapılacak yönlendirme doğrultusunda hareket edilmelidir.

Aracınızın Yanması Durumunda Yapılması Gerekenler

Aracınızın yanması durumunda olaya ilişkin olarak itfaiye tarafından düzenlenecek “İtfaiye Raporu” ya da görevli trafik ekipleri tarafından düzenlenecek resmi raporun alınması gerekmektedir.

Aracınızın Sele Maruz Kalması Durumunda Yapılması Gerekenler

Aracınızın sele maruz kalması durumunda müracaat bölgeden sorumlu kolluk kuvvetinden (polis ya da jandarma vb.) rapor alınmak suretiyle Otomol Premium Kiralama’ya gönderilmesi gerekir. Gerek görülmesi halinde müşteriden Meteoroloji Raporu ya da Valilik Vukuat Raporu da talep edilebilir.

Ruhsat Kaybı Durumunda Yapılması Gerekenler

Öncelikle ruhsatsız araç kullanımından ceza uygulamasına maruz kalmamak için en yakın karakoldan ruhsatın kaybedildiğine dair rapor tutturulması ve bu raporun bir kopyasının Otomol Premium Kiralama’ya gönderilmesi gerekir. Daha sonraki süreçte ruhsat Otomol Premium Kiralama tarafından, bedeli müşteriye yansıtılmak suretiyle, yenilenir ve yeni ruhsat 3-4 gün içerisinde müşteriye gönderilir.

Plaka Kaybı Durumunda Yapılması Gerekenler

Tek plakanın kaybedilmesi halinde olayı anlatan bir beyanın yazılması ve Otomol Premium Kiralama’ya gönderilmesi gerekir. Bu beyan ile Otomol Premium Kiralama tarafından, bedeli müşteriye yansıtılmak suretiyle, 3-4 gün içerisinde plaka çıkartılır ve müşteriye gönderilir.

Her iki plakanın birden kaybedilmesi halinde ise müşterinin en yakın karakola giderek plakalarını kaybettiğine dair rapor tutturması ve bu raporun bir kopyasını Otomol Premium Kiralama’ya göndermesi gerekir. Daha sonraki süreçte plakalar Otomol Premium Kiralama tarafından, bedeli müşteriye yansıtılmak suretiyle, yenilenir ve yeni plakalar 3-4 gün içerisinde müşteriye gönderilir. Her iki plakanın kaybedilmesi durumunda plakalar yenilenene kadar araç kullanılamaz.

Anahtar Kaybı Durumunda Yapılması Gerekenler

Araç anahtarının ya da anahtarlarının kaybedilmesi halinde anahtar bedelinin müşteriye yansıtılması kaydıyla anahtar ya da anahtarlar Otomol Premium Kiralama tarafından yaptırılarak müşteriye gönderilir.

Araç anahtarının çalınması halinde ise müşteri tarafından en yakın karakola gidilerek rapor tutturulması ve bu raporun Otomol Premium Kiralama’ya gönderilmesi gerekir.

Yurt Dışı Çıkış Talebi Halinde Yapılması Gerekenler

  • Öncelikle yurtdışı çıkış talebi ile ilgili olarak Otomol Premium Kiralama’dan onay alınması gerekir. Zira yurtdışında bulunulacak süre için araca yurt dışı kasko poliçesi yapılması ve bedelinin de müşteri tarafından karşılanması gereklidir.
  • Müşteri tarafından hangi tarih aralığında hangi ülkeye gidileceği, araç plakası, araç içerisinde kimlerin olacağı konusunda bilgi verilir ve bu bilgiler doğrultusunda Otomol Premium Kiralama tarafından ilgili sigorta şirketinden fiyat alınır.
  • Bu fiyatın müşteri tarafında kabul görmesi halinde müşterinin talebini yazılı olarak iletmesi istenir.
  • Müşteriden yazılı onayı geldikten sonra ilgili poliçe, green card ve yurt dışına çıkacaklar için hazırlanan vekâletname yine Otomol Premium Kiralama tarafından müşteriye gönderilir.

Muayene Durumunda Yapılması Gerekenler

Aracın muayene zamanının gelmesi durumunda Otomol Premium Kiralama tarafından kullanıcının adına özel olarak hazırlanan Yetki Belgesi müşteriye gönderilir ve bu belge ile ilgili kullanıcı tarafından Muayene İstasyonundan randevu almak kaydıyla araç muayenesi yaptırılır. Aracın ruhsat üzerinde yazan son muayene tarihini takip etme yükümlülüğü araç kullanıcısındadır.

Logo Talebi Halinde Yapılması Gerekenler

Araçların ilk kiralanması aşamasında logo talep edilmesi halinde bedeli müşteri tarafından karşılanmak suretiyle tüm işlemler Otomol Premium Kiralama tarafından gerçekleştirilir ve araçlar logolu olarak teslim edilir.

Araçlar teslim edildikten sonra logo talep edilmesi halinde ise ilgili logonun Muayene İstasyonunda tespitinin yapılması müşteri sorumluluğunda olup logonun ruhsata işlenmesi işlemleri bedeli müşteri tarafından karşılanmak suretiyle Otomol Premium Kiralama tarafından gerçekleştirilir.

Avadanlık (zincir, ilkyardım çantası, yangın söndürücü, paspas vb.) Talebi Halinde Yapılması Gerekenler

Eğer araçların ilk teslimatı sırasında böyle bir eksiklik oluşmuşsa her türlü eksik evrak ve avadanlık Otomol Premium Kiralama tarafından tamamlanır.

Sözleşme süresi içerisinde ilk teslimde değil de daha sonra müşterinin kaybetmesi sonucunda oluşmuş bir eksiklik ise bedeli müşteri tarafından karşılanmak suretiyle eksik avadanlık Otomol Premium Kiralama tarafından tamamlanır. Diğer

Yukarıda bahsi geçen konuların dışında herhangi bir olağanüstü durumun ortaya çıkması halinde mutlaka 0212 409 09 09 numaralı telefondan Otomol Premium Kiralama aranmalı ve yapılacak yönlendirme doğrultusunda hareket edilmelidir.